Zuid-Korea: 30 leuke feitjes en weetjes

Wist je dit al over Zuid-Korea? 30 leuke, grappige en opmerkelijke feitjes en weetjes over het fascinerende Zuid-Korea.